Forces Virtual Lab Ramp


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces Virtual Lab Ramp
Beskrivelse Use the forces acting on the objects to calculate the coefficient of static friction and kinetic friction of the Mystery Box.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Friction, ramp
Simuleringer Ramp: Forces and Motion


Forfattere Joanna MacDonald
Skole / Organisasjon St Francis High School, Sacramento
Lastet opp 08.10.12
Oppdatert 11.10.12