2D Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel 2D Motion
Beskrivelse Virtual Laboratory on 2D Motion
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Acceleration, Motion, Position, Velocity
Simuleringer Bevegelse i 2D


Forfattere Patrick Foley
Skole / Organisasjon Little Rock Central High School
Lastet opp 20.09.12
Oppdatert 20.09.12