Membrane Diffusion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Membrane Diffusion
Beskrivelse
Emne Biologi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Diffusion, Osmosis
Simuleringer Membrane Channels


Forfattere Christopher Link
E-post for kontakt clink@hazelwoodschools.org
Skole / Organisasjon Central High School
Lastet opp 18.09.12
Oppdatert 26.09.12