Gene Machine: Lac Operon -an inquiry lesson A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene Machine: Lac Operon -an inquiry lesson
Beskrivelse This provides a structure for an inquiry activity that leverages the learning goals provided for the sims and the interactive engagement of the PhET sims.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bacteria, Cellular Metabolism, Gene Regulation, cells, inquiry, lactose, phet
Simuleringer Gene Machine: The Lac Operon


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 11.08.12
Oppdatert 11.08.12