Molecular Geometry and Polarity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecular Geometry and Polarity
Beskrivelse This activity combines two simulations (molecular shapes and molecular polarity) to guide the students from drawing Lewis structures to VSEPR-predicted geometries to predicting a molecule's polarity.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Lewis Structure, Polarity, VSEPR
Simuleringer Molekylpolaritet, Molecule Shapes


Forfattere Ted Clark
Skole / Organisasjon The Ohio State University, Department of Chemistry and Biochemistry
Lastet opp 14.07.12
Oppdatert 14.07.12