Atomic Models and Spectroscopes


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Atomic Models and Spectroscopes
Beskrivelse This activity pairs an in-lab computer investigation of models of the hydrogen atom with the experimental determination of the emission spectrum of hydrogen and helium by using spectroscopes and discharge lamps.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Spectroscopy, emission, hydrogen atom, spectroscope
Simuleringer Modeller av Hydrogenatomet


Forfattere Ted Clark
Skole / Organisasjon The Ohio State University, Department of Chemistry and Biochemistry
Lastet opp 14.07.12
Oppdatert 16.07.12