Fraction Matcher Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Fraction Matcher Game
Beskrivelse Use the game to help students will be able to •Find matching fractions using numbers and pictures •Make the same fractions using different numbers •Match fractions in different picture patterns •Compare fractions using numbers and patterns
Emne Matematikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord fraction, phet
Simuleringer Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 02.07.12
Oppdatert 27.05.15