Collisions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Collisions
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collisions, Elasticity, Kinetic Energy, Momentum, Vectors
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Jeremy Thomas
Skole / Organisasjon Portsmouth Grammar School
Lastet opp 25.06.12
Oppdatert 25.06.12