Study Guide for lac Operon Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Study Guide for lac Operon Simulation
Beskrivelse
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord lac Operon gene
Simuleringer Gene Machine: The Lac Operon


Forfattere Daryle LaFleur
E-post for kontakt dlafleur@epsne.org
Skole / Organisasjon Elkhorn High School
Lastet opp 04.06.12
Oppdatert 04.06.12