Wave Refraction and Reflection


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Refraction and Reflection
Beskrivelse Investigate wave properties. Includes changes in waves at boundaries. Properties of reflection and refraction.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord reflection, refraction, wave properties
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Christine Deyo
Skole / Organisasjon Rochester Adams High School
Lastet opp 29.05.12
Oppdatert 29.05.12