Refraction Investigation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction Investigation
Beskrivelse Open ended, inquiry based refraction investigation for Honors Physical Science students. Covers concepts of refraction, index of refraction, and critical angle. Does not go into the math of Snell's Law
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bending light, critical angle, refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere John Macuk
Skole / Organisasjon Arlington HS
Lastet opp 07.05.12
Oppdatert 07.05.12