Buoyancy Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Buoyancy Lab
Beskrivelse
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Archimedes' Principle, buoyancy
Simuleringer Buoyancy


Forfattere Jeremy Wegner
E-post for kontakt wegnerj@epulaski.k12.in.us
Skole / Organisasjon Winamac Community High School
Lastet opp 04.05.12
Oppdatert 04.10.12