Electrostatics Plotting


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electrostatics Plotting
Beskrivelse Plotting Voltage and Electric Field in order to find relationships with position.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric Field, Electrostatics, Plotting, Voltage
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Patrick Foley
Skole / Organisasjon Little Rock Central High School
Lastet opp 16.04.12
Oppdatert 16.04.12