Eating and Exercise Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Eating and Exercise Clicker Questions
Beskrivelse These are some questions that could be used with the activity by Wendy Adams: https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3325
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord diet, heart, phet, weight
Simuleringer Eating & Exercise


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 10.04.12
Oppdatert 10.04.12