Explore voltage, current and resistance in DC circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Explore voltage, current and resistance in DC circuit
Beskrivelse
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord charges, current, resistance, voltage
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Chee Heong Lee
Skole / Organisasjon Universiti Tunku Abdul Rahman
Lastet opp 30.03.12
Oppdatert 30.03.12