Rules for Forces A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Rules for Forces
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Force, Friction, acceleration, applied force, direction, forces, net force, normal, weight
Simuleringer Forces and Motion


Forfattere jim cibulka
Skole / Organisasjon kirkwood high school
Lastet opp 07.03.12
Oppdatert 07.03.12