Finding Properties of Energy (via the skate park) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Finding Properties of Energy (via the skate park)
Beskrivelse Simulated lab / activity to determine the properties of energy as well as pie graphs.
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chart, charts, conservation, conservation, energy, gently guided, graph, gravitational, kinetic, pie, potential, system, thermal
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere jim cibulka
Skole / Organisasjon kirkwood high school
Lastet opp 02.03.12
Oppdatert 02.03.12