Introduction to Energy Model


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Energy Model
Beskrivelse I use this lab to introduce my students to the Energy Model from the Modeling Physics philosophies. They teach themselves about energy pie charts, energy bar diagrams, and conservation of energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord dissipated energy, energy bar diagrams, energy pie charts, gravitational potential energy, kinetic energy, thermal energy
Simuleringer Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Greg Schade
Skole / Organisasjon Parkway West HS
Lastet opp 21.02.12
Oppdatert 21.02.12