Gas Properties Gas Laws Quantitative A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties Gas Laws Quantitative
Beskrivelse This is an inquiry lab that asks students to design experiments and derive relationships for Gas Laws. Learning Goals: •Design experiments to measure the relationships between pressure, volume, and temperature. •Create graphs based on predictions and observations. •Make qualitative statements about the relationships between pressure, volume and temperature using molecular models.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord avogadro, boyle, charles, inquiry, phet, pressure, volume
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 23.01.12
Oppdatert 13.08.19