Gas Relationships and Buoyancy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Relationships and Buoyancy
Beskrivelse A short concept worksheet suitable for electronic submission describing general gas properties and buoyancy.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Balloons, Buoyancy, Energy, Gas, Heat
Simuleringer Ballonger og oppdrift


Forfattere Patrick Foley
Skole / Organisasjon Little Rock Central High School
Lastet opp 20.01.12
Oppdatert 24.01.12