States of Matter Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Basics
Beskrivelse This activity is inquiry based for students who already have an introduction to the Kinetic Molecular Theory. My students have already done a KMT activity the year before (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/2816).
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic, matter, particle model, phet, polar, van der waal
Simuleringer States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 16.01.12
Oppdatert 28.12.16