Math in Motion - Tasks A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Math in Motion - Tasks
Beskrivelse Students simulate various feats such as throwing a free throw, jumping a car, or shooting a missile over the Eiffel Tower and then write a quadratic equation for the projectiles path.
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Quadratics
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Sam Jones
Skole / Organisasjon NHPS
Lastet opp 22.12.11
Oppdatert 22.12.11