Math in Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Math in Motion
Beskrivelse Write equations of parabolas. The related task worksheet encourages the students to use the simulation to solve real-life problems.
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Quadratics
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Sam Jones
Skole / Organisasjon NHPS
Lastet opp 22.12.11
Oppdatert 03.01.12