Intro to Energy Conservation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to Energy Conservation
Beskrivelse This is a lecture demonstration to introduce conservation of energy, energy-position graphs, and energy bar graphs.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, gravitational potential, kinetic
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Bob Schaefer
Skole / Organisasjon Coram Deo Academy
Lastet opp 07.12.11
Oppdatert 07.12.11