Density-MS


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density-MS
Beskrivelse Students are able to explore how density can be computed by lowering an object into water. By doing this activity, students see the relationship between the mass and the volume of an object.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord density, properties of matter
Simuleringer Density


Forfattere Tamara Sneed
Skole / Organisasjon Cobb County Schools
Lastet opp 20.11.11
Oppdatert 27.11.11