Science Teacher


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Science Teacher
Beskrivelse
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord action potential; membrane potential; equilibrium potential
Simuleringer Neuron


Forfattere Hwa Tsu
Skole / Organisasjon North Central High School
Lastet opp 17.10.11
Oppdatert 17.10.11