Series Circuits Electrical Relationships


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Series Circuits Electrical Relationships
Beskrivelse Students will build circuits to match the diagram to determine the relationship between voltage, current, and resistance in a series circuit.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ohm's law, current, resistance, series circuit, voltage
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Bill Braun
Skole / Organisasjon Winona Senior High School
Lastet opp 08.09.11
Oppdatert 08.09.11