Moving Man (Motion Intro)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man (Motion Intro)
Beskrivelse introduction for students to position vs. time, velocity vs. time, and vectors; students will look at the relationships between position, velocity, and time; this activity is written so that this could be used as the first introduction to these concepts (inquiry-based)
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord graphing, motion, position, vector, velocity
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Rebecca Barton
Skole / Organisasjon Old Mill High School
Lastet opp 19.08.11
Oppdatert 19.08.11