Acid Base Solutions - Concentration and Strength A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Acid Base Solutions - Concentration and Strength
Beskrivelse Learning goals: Students will be able to a)Generate or interpret molecular representations (words and/or pictures) for acid or base solutions. The student directions work for both the Java and html5 sims. Watch for updated clicker question images. b)Provide or use representations of the relative amounts of particles in acid or base solutions to estimate strength and/or concentration c)Use common tools (pH meter, conductivity, pH paper) of acid or base solutions to estimate strength and/or concentration
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acid, base, concentration, conductivity, electrolyte, inquiry, molecular representation, ph, phet, strength
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Syre/base-løsning


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 26.07.11
Oppdatert 26.05.15