Properties of a wave A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Properties of a wave
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Jackie Esler
Skole / Organisasjon Boulder Valley School District
Lastet opp 25.07.11
Oppdatert 25.07.11