Exploring Changes in States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Changes in States of Matter
Beskrivelse Physical Science Properties of Matter
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord molecular view of matter, phase change
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Jackie Esler
E-post for kontakt jacqueline.esler@bvsd.org
Skole / Organisasjon Boulder Valley School District
Lastet opp 06.07.11
Oppdatert 30.10.11