Laboratori de Datació Radioactiva


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Laboratori de Datació Radioactiva
Beskrivelse
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Catalan
Nøkkelord Datació radioactiva, isòtop, taxa de desintegració
Simuleringer Spill om radioaktiv datering


Forfattere Raquel Arévalo
E-post for kontakt raquel.arevalo@terra.es
Skole / Organisasjon Raquel Arévalo
Lastet opp 23.06.11
Oppdatert 23.06.11