Modeling Relative Atomic Mass


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling Relative Atomic Mass
Beskrivelse The concept of average relative atomic mass is explored. Calculation of relative atomic masses from isotopic relative atomic mass and natural abundance (percent composition) is taught. Estimation of most abundant isotopes in a binary combination. Calculation of approximate relative atomic mass and percent composition, using mass numbers. Calculation of relative atomic mass of elements with three or more isotopes.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Mass Number, Natural Abundance, Percent Composition, Relative Atomic Mass
Simuleringer Isotoper og atommasse


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 27.05.11
Oppdatert 28.08.11