The Fringe of Optics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.



Tittel The Fringe of Optics
Beskrivelse Construct the mathematical relation describing interference patterns by manipulating parameters in the sim and observing the consequences. Answer key available on request from dean@phyz.org to classroom instructors with a school email account.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conceptual Physics Tech Lab, Phyz, wave optics
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Dean Baird, Paul G. Hewitt
E-post for kontakt dean@phyz.org
Skole / Organisasjon Rio Americano High School
Lastet opp 25.05.11
Oppdatert 30.05.11