Radioactive Speed Dating


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Radioactive Speed Dating
Beskrivelse Correctly estimate the age of the various virtual objects (skulls, rocks, etc.) using the principles of radiometric dating. The activity is designed as an in-class competition between lab groups. Answer key available to classroom instructors with verifiable email addresses.
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conceptual Physics Tech Lab, Phyz, competition, half-life, radiometric dating
Simuleringer Spill om radioaktiv datering


Forfattere Dean Baird, Paul G. Hewitt
E-post for kontakt dean@phyz.org
Skole / Organisasjon Rio Americano High School
Lastet opp 23.05.11
Oppdatert 19.10.14