Shine a Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Shine a Light
Beskrivelse Investigate the nature of the photoelectric effect and determine the work function of an unknown metal
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics B, Conceptual Physics Tech Lab, NGSS, Phyz
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Dean Baird, Paul G. Hewitt
E-post for kontakt dean@phyz.org
Skole / Organisasjon Rio Americano High School
Lastet opp 07.05.11
Oppdatert 19.10.14