Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid?
Beskrivelse This is just a first draft of the lesson and activity.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord buoyancy, density, displacement, mass, phet, volume
Simuleringer Buoyancy


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 25.04.11
Oppdatert 05.07.13