Balloons and Buoyancy : How do gases in different containers behave in gases fluids? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balloons and Buoyancy : How do gases in different containers behave in gases fluids?
Beskrivelse This is an inquiry lab, but there are some specific directions given in the student handout because my students did not use all the tools correctly without these tips.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord buoyancy, gas, phet
Simuleringer Ballonger og oppdrift


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 25.04.11
Oppdatert 04.07.13