The Greenhouse Effect Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Greenhouse Effect Lab
Beskrivelse Good introductory inquiry lab to global warming. Students must design their own lab to answer the question, "which gases absorb the most infrared?"
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Global Warming, Greenhouse, Infrared, Waves
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Greg Van Houten
Skole / Organisasjon Prospect Hill Academy Charter School
Lastet opp 23.03.11
Oppdatert 23.03.11