Projectile Motion Homework


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Homework
Beskrivelse Using the sim is only part of this assignment.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Air resistance, Projectile Motion, Quadratic Drag
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Danny Rehn
Skole / Organisasjon CU Boulder
Lastet opp 22.03.11
Oppdatert 16.07.11