Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim
Beskrivelse Pointing out that lowering the dimension of space from 3D to 2D changes the speed distribution and even more markedly the energy distribution that a simulation calculates for a monatomic ideal gas. The reason is also outlined but not elaborated in detail.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor)
Type Annet
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Maxwell distribution, Maxwell-Boltzmann distribution, chi distribution, chi square distribution, dimensions, exponential distribution, ideal gas, kinetic theory
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper


Forfattere Sándor Nagy
E-post for kontakt nasa@enternet.hu
Skole / Organisasjon ELTE, Kémiai Intézet, Budapest, Hungary
Lastet opp 11.03.11
Oppdatert 09.09.19