Graphing Activity using Gas Properties Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Graphing Activity using Gas Properties Simulation
Beskrivelse The students vary temperature or volume on this simulation and use the measurement tools to record 4 data points for each gas law. For each section, the unused variable needs to be set as constant (for the section on volume and temperature, set pressure as the constant variable). Then they graph their data and give real-world examples.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas laws, graphing
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Laura Conrad
Skole / Organisasjon Corsicana ISD
Lastet opp 23.02.11
Oppdatert 13.08.12