Electric Field Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Lab
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric Field, lab, simulation
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere David McVicker
Skole / Organisasjon Ben Lippen School
Lastet opp 17.02.11
Oppdatert 17.02.11