The Two-Plate Special


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Two-Plate Special
Beskrivelse Learn the characteristics and relationships that govern parallel-plate capacitors. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Two Plate Special Answer Key" to [email protected].
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord AP Physics B, Conceptual Physics Tech Lab, Phyz
Simuleringer Capacitor Lab


Forfattere Dean Baird
Skole / Organisasjon Rio Americano High School
Lastet opp 02.02.11
Oppdatert 19.10.14