Electric Charge Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Charge Basics
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord charges, electricity
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet, Elektrisk landhockey, John Travoltage


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11