Atom Builder


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Atom Builder
Beskrivelse Basics on atoms, ions, and isotopes. I use this with my 9th grade physical science students.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atom, ion, isotope
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11