Universal Gravitation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Universal Gravitation
Beskrivelse
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Angular Momentum, Escape Speed, Keppler's third Law, Moment of Inertia, Universal gravitation
Simuleringer Gravitasjonskraftlab, Lunar Lander, Mitt solsystem


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11