Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Torque, Moment of Inertia, Angular Momentum
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Angular Acceleration, Angular Momentum, Moment of Inertia, Torque
Simuleringer Torque


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11