Work - Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Work - Energy
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Kinetic, Potential, Work
Simuleringer Rampa


Forfattere Sarah Stanhope
E-post for kontakt sarahstanhope@pickens.k12.sc.us
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11