Photoelectric Virtual Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Virtual Experiment
Beskrivelse I have referred to others' work in producing this question set. Unfortunately I couldn't remember and locate the source files. Please inform me if any of the questions are originated from your work so that it can be acknowledged accordingly. Thank you.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Photoelectric
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Chee Heong Lee
Skole / Organisasjon Universiti Tunku Abdul Rahman
Lastet opp 05.01.11
Oppdatert 05.01.11